Omfugning af murværk

- Reparation og vedligehold af udvendig facader.
- Udskiftning af tegloverliggere og jernbjælker.
- Vandskuring og pudsarbejde.
- Netpudsning.

Top