Omfugning af murværk

- Reparation og vedligehold af udvendig facader.
- Udskiftning af tegloverliggere og jernbj├Žlker.
- Vandskuring og pudsarbejde.
- Netpudsning.

Top